NannyDirekt

 

Vi är utbildade och certifierade

Nannyutbildning

NannyDirekt erbjuder alltid nannies som är certifierade – detta innebär att de har genomgått en grundutbildning i hjärt- och lungräddning på barn samt genomfört vårt NannyProv. Dessutom har flera av våra nannies valt att specialisera sig ytterligare genom att genomgå en eller flera av NannyDirekts andra utbildningar.

Här under finns en kort video från en av våra utbildningsdagar.


Utbildningens innehåll

NannyDirekts Grundutbildning är obligatorisk för alla våra nannies och innehåller en utbildning i första hjälpen. Utbildningen består av bland annat:
 • Hjärt- och lungräddning
 • Andning, blödning, chock
 • Heimlich manöver
 • Stabilt sidoläge
 • Blödningar, sår och klämskador
 • Brännskador
Utöver det har alla våra nannies läst på NannyDirekts utbildningsmaterial som bland annat behandlar:
 • Barns olika utvecklingsstadier
 • Sekretess och integritet
 • Barnsäkerhet
 • Olika diagnoser
 • Hur en professionell nanny arbetar

Certifiering

För att kunna arbeta som nanny för NannyDirekt måste nannyn bli godkänd i första hjälpen. Dessutom måste NannyProvet bli godkänt vilket kräver minst 40 rätt av 50 frågor samt att nannyn svarar rätt på samtliga av de 7 kritiskt viktiga frågorna. Nannyn får tre försök på sig att klara detta prov. Cirka 80% klarar inte provet vid första tillfället. Det krävs med andra ord att nannyn noga studerar materialet för att lyckas med provet.

Varje år

Våra nannies måste genomgå utbildningen och certifieringen minst en gång per år.

Vidareutbildningar

Vi anordnar med jämna mellanrum olika specialutbildningar för att kunna ge våra kunder ett så stort tjänsteutbud som möjligt. Exempel på dessa är utbildningar inom event eller städning.