NannyDirekt

 

Priser

Priser på de vanligaste tjänsterna


Timpriset för abonnemangskunder är alltid 20 kr lägre per timme jämfört med enstaka tillfällen. Vid abonnemang åtar du dig att köpa ett minsta antal timmar per månad. Dessa timmar läggs i timbanken och försvinner inte förrän de utnyttjas eller abonnemanget avslutas.
Timpris för Abonnemang 10  
Pris per timme 199 kr
Minsta köp per månad 1990 kr (10 tim)
   
Timpris för Abonnemang 25  
Pris per timme 189 kr
Minsta köp per månad 4725 kr (25 tim)
   
Timpris för Abonnemang 40  
Pris per timme 179 kr
Minsta köp per månad 7160 kr (40 tim)
   
Timpris för enstaka tillfällen  
Pris per timme 219 kr
   
Samtliga priser är angivna inklusive moms och efter skatteavdrag (RUT). Pris utan RUT är det dubbla. Priserna gäller med start 2017-12-10.